Privacy

De bescherming van de privacy is belangrijk voor u en voor ons. Wij, Monuta Holding N.V., Monuta Verzekeringen N.V. en Monuta Uitvaartverzorging N.V., gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en verwerken deze volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars. In deze Gedragscode zijn regels van de AVG specifiek uitgewerkt voor verzekeraars. De tekst van deze Gedragscode kunt u downloaden op de website van het Verbond van Verzekeraars.

Deze verklaring beschrijft in het kort welke persoonsgegevens wij verwerken en met welk doel. Ook beschrijven we aan wie we de persoonsgegevens verstrekken, wat uw rechten zijn en hoe u deze rechten kunt uitoefenen. 

Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

In het kader van deze website https://hetlaatstehoofdstuk.monuta.nl worden door Monuta geen persoonsgegevens verwerkt.

Aan wie verstrekken wij persoonsgegevens? 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden zonder voorafgaande ondubbelzinnige toestemming van u, tenzij dit vanuit de wet moet. Derde partijen kunnen voor ons verwerkingen doen op basis van een verwerkersovereenkomst. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere dan de hiervoor genoemde derde (commerciële) partijen die de persoonsgegevens voor eigen doeleinden gebruiken. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derde partijen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Als wij gebruik maken van Google Analytics en sociale netwerken is het mogelijk dat uw persoonsgegevens wel buiten de EER komen.

Heeft u een klacht?

Bent u van mening dat uw rechten rondom uw privacy door ons zijn geschonden? Bent u van mening dat uw rechten rondom uw privacy door ons zijn geschonden? Dan kunt u bij ons een klacht indienen. Op deze pagina leest u hoe u een klacht bij ons indient. 

Vragen 

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacybeleid? Neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming van Monuta door een e-mail te sturen naar avg-verzoeken@monuta.nl of een brief naar:

Monuta
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming Monuta
Postbus 20
7300 AA  APELDOORN

Wijzigingen

Monuta houd het recht om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of we wijzigingen hebben aangebracht. Als Monuta een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Monuta uw persoonsgegevens verwerkt, dan laten wij u dit weten met een bericht op onze websites. 

Hoe lang bewaart Monuta uw gegevens? 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij deze hebben verzameld of waarvoor wij ze verwerken. Wij zijn vanuit de wet verplicht om sommige gegevens voor een bepaalde periode te bewaren. We gebruiken hiervoor de wettelijke bewaartermijn. Specifiek voor Het Laatste Hoofdstuk geldt dat gegeven antwoorden in de chat direct na het genereren van het laatste hoofdstuk worden verwijderd. De gepersonaliseerde afbeelding en tekst worden bewaard tot en met uiterlijk 22 juni 2024 en daarna verwijderd.  

Beveiliging

We nemen de beveiliging van uw gegevens serieus. Daarom hebben wij de nodige beveiligingsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies of inzage door onbevoegden. 

Gebruik van cookies

Monuta maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat. In het Cookie statement leest u alles over het gebruik van cookies door Monuta. 

Google Analytics 

We maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze websites gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Deze informatie wordt overgebracht naar Google en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees voor meer informatie het privacy beleid van Google en het specifieke privacy beleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze websites worden gebruikt, om rapporten over onze websites aan ons te kunnen versturen en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen als Google wettelijk hiertoe wordt verplicht of deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de informatie uit Google Analytics te gebruiken voor andere Google diensten.

Sociale netwerken  

Op enkele van onze websites hebben we knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, YouTube en Pinterest. Deze knoppen worden gemaakt door een code die wordt aangeleverd door Facebook, Twitter, YouTube en Pinterest zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. U kunt de privacyverklaring van Facebook, Instagram, Pinterest en Twitter lezen (deze kunnen regelmatig wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen.

PLAY